Kontakt

Ing. Radimír Siklienka – predseda: siklienka@naex.sk

Ing. Miloslav Brandt – podpredseda: embrandt@stonline.sk

Ing. Michal Gašparík – tajomník: gaspim@centrum.sk

Ing. Táňa Orolínová– členka výboru: tatiana.orolinova@gmail.com

Pavol Čepček – člen výboru: info@bestfoto.sk

Ivan Klučiar – kontrolór:  kluciar@pobox.sk

adresa:

FoTOP – fotoklub

Hlavná ul. č.114

Topoľčianky

951 93

Related Images: