Medzinárodná výstava fotografií FoTOP 2014

1

Zatiaľ, čo v nás ešte stále rezonujú dojmy z úspešného vystúpenia na AMFO 2014, prebehla naša ďalšia, už tradične úspešná akcia,  Májová medzinárodná výstava. Aj navzdory sťaženým podmienkam, ktoré sme mali tento rok, sme dokázali nainštalovať expozíciu včas a na patričnej úrovni. Potešil nás zvýšený záujem žiakov našej školy a materskej školy v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi. Chcem poďakovať v mene nášho klubu pedagogickým pracovníkom, ktorí sa o to zaslúžili. Českí kolegovia vo svojich prácach zobrazili tvrdú realitu života v Severočesku, spracovanú formou umeleckej reportáže, ale ukázali aj citlivý prístup k zobrazeniu architektúry, portrétu a rozprávkových motívov. V stredu 30. apríla sme popoludnie strávili s našimi hosťami. Starosta obce pán J. Mesko nás pozval na posedenie do Gazdovského penziónu, kde sme podobne ako pri našej návšteve Litoměříc na konci minulého
roku, podebatovali o problémoch života u nás a v Čechách a zaspomínali sme si na bohaté zážitky z našich vzájomných stretnutí, ktorých korene siahajú do dávnej minulosti. Po obede sme navštívili zubriu oboru, kde nás predseda klubu R. Siklienka oboznámil s problematikou chovu zubra na Slovensku. Večer sa konala vernisáž výstavy, po ktorej nás svojim hodnotným a veľmi zaujímavým programom zabavil súbor  Musicantica Slovaka. Vo štvrtok 1.mája sme s našimi hosťami absolvovali prehliadku rozsiahlych pivničných skladov Vinárskych závodov, ktorými nás sprevádzal p. Ing. Kríž, ktorý nás počas prehliadky oboznámil s históriou a perspektívami závodu.
Želáme si všetci, aby sa naša fotografická práca úspešne rozvíjala naďalej.

Text a foto: P. Kováč

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x