AMFO 2012

Otvorenie výstavy amatérskej fotografie AMFO 2012 sa uskutočnilo dňa 22. marca 2012 v priestoroch Zámku Topoľčianky. Vyhlasovateľom súťažnej výstavy bolo Národné osvetové centrum Bratislava a jej súčasťou bola  slávnostná vernisáž s vyhodnotením fotografických prác regionálneho kola, odborný seminár, prezentácia softwaru a literatúry firmy Zoner. Organizátorom podujatia, ktoré podporil Fotoklub FoTOP Topoľčianky a Zoner, s. r. o., bol Nitriansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Zámok Topoľčianky. Kultúrnym programom bola otvorená  vernisáž výstavy, v ktorom sa predstavili žiaci zo ZŠ Topoľčianky Patrícia Laktišová a Adam Laktiš. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže  a odovzdaní cien privítala Mgr. Zdenka Smrečková riaditeľku Krajského osvetového strediska v Nitre Mgr. Danielu Gundovú, zástupcu starostu obce Topoľčianky Ing. Romana Kazíka  a ďalších hostí a priateľov umeleckej fotografie. 40. ročníka výstavy amatérskej fotografie sa zúčastnilo 61 autorov s počtom 253 vystavených prác z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, čo svedčí o narastajúcom záujme tvorby neprofesionálnej fotografie a jej kvalitatívnej úrovne. Odborná porota v zložení Mgr. František Tomík, Mgr. Juraj Novák a Mgr. Jozef Penia, PhD. mala ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších fotografií. Podľa pretlmočených slov neprítomného predsedu poroty Mgr. Jurajom Novákom tohtoročná výstava mala viacero pozoruhodných momentov so širokou škálou tematického zamerania. V kategórii najmladších autorov získala čestné uznanie Lea Grupáčová z Komárna za fotografie Miesto pokoja a Nestarnúca mladosť. Za čiernobielu fotografiu Ivana Mandalová z Nitry za fotografie Londýnske mesto a Berlín, Zuzana Bojdová za nevšedné portréty. V tejto kategórii autorov farebnej fotografie získali práce Alžbety Malej zo Zlatých Moraviec ocenenie firmy Zoner. Čestné uznanie bolo udelené aj Anete Spálovej za tému Byť či nebyť?, Matejovi Sovišovi za kvalitné makrofotografie motýľov a Erike Moravčíkovej z Veľkého Zálužia za kolekciu luminografií. Cenu poroty získala Zuzana Bojdová za fotografie Na prechádzke a Turistky. V kategórii dospelých autorov v  čiernobielej i farebnej fotografii za dlhoročnú tvorivú činnosť, reprezentáciu slovenskej fotografie a fotografie Nitrianskeho regiónu, ako aj ocenené fotografie Stretnutie v čase, Chodím ulicou, Noc na Uhrovskom hrade, Kreácia a Kontaktovanie, udelila tohto roku porota Cenu riaditeľky KOS v Nitre Imrichovi Fintovi zo Zlatých Moraviec. Ďalšie tri ceny bez poradia v čiernobielej fotografii získali Andrej Kováč za trojicu aktov, Marián Minárik za kompozície s tvarmi a svetla a Pavol Čepček  zo Žitavian za dokumentárnu  snímku osôb so žobrajúcim psom. V kategórii farebnej fotografie  porota udelila ceny bez poradia Rudolfovi Minárikovi za fotografie Nitry, Milene Miššíkovej za výborné krajinárske fotografie a Radimírovi Siklienkovi z Topoľčianok za krásne snímky z prírody. Za fotografie z vysokohorského prostredia získal čestné uznanie Marián Minárik, Pavol Čepček za architektúry katedrál, Ján Hedvig z Alekšiniec za graficky experimentálne fotografie a pekné fotografie zo zahraničných ciest Veronika Mokráňová z Topoľčianok.

Pre rok 2012 bola vyhlásená tematická kategória Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Túto krásnu myšlienku naplnili svojimi zaujímavými prácami Tomáš Kováčik, Matej Soviš a Milena Miššíková. Čestné uznanie za jedinú multimediálnu DVD prezentáciu získal Ján Macák. Všetky vystavené fotografie, aj tie neocenené, postupujú do celoštátneho kola.

Výstava potrvá do 5. apríla 2012.

Anton Kaiser

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x