AMFO 2018

Fotografiu tvorí svetlo. Osvojte si svetlo. Obdivujte ho. Milujte ho. Ale nad to všetko poznajte svetlo. Poznajte ho najviac, ako len môžete a tak spoznáte kľúč k fotografii… 

Týmito slovami otvorila predsedkyňa poroty  Mgr. art. Petra Cepková, ArtD regionálne kolo AMFO v Nitre. O 16:00 otvorila rozborový seminár p. Zdenka Smrečková. Porotcovia Mgr. art. Petra Cepková, ArtD, Ing. Alan Hyža a Mgr. Jozef Peniak, PhD na rozborovom seminári vyhodnotilli ocenené a vystavené fotografie. Autori fotografií mali možnosť si vypočuť nielen slová chvály, ale aj slová kritiky k svojim prácam. O 17:00 začala Vernisáž krátkym kultúrnym programom. Po ňom riaditeľka KOS v Nitre pani Daniela Gundová s predsedkyňou poroty

vyhlásili výsledky regionálneho kola AMFO 2018 a oceneným odovzdali ceny a diplomy. Z nášho fotoklubu boli medzi ocenenými Marcel Meluš – Čestné uznanie (Assassin – do 21 rokov čiernobiela fotografia), Pavol Čepček – 2.miesto (Gotika, Quo vadis – nad 21 rokov čiernobiela fotografia) a Jozef Pažitný – 2.miesto (Voľný náklad, Stratené mláďa chvostoskoka, Pokožka slizniaka karpatského, Smajlík – 2.miesto farebná fotografia nad 21 rokov).  Aj tento rok náš fotoklub patril k úspešným fotoklubom.  Medzi vystavenými fotografiami boli ďaľší naši členovia : Miroslav Mihálik, Táňa Orolínova, Milan Polák, Jozef Šabo. 

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x