II. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy

Príroda a krajina

 

V Zámku v Topoľčiankach sa dňa 29. apríla 2011 uskutočnilo otvorenie II. ročníka medzinárodnej fotografickej výstavy Príroda a krajina fotoklubu FoTOP Topoľčianky spolu s fotografmi Slovenského klubu fotografov prírody a s víťaznými fotografiami z medzinárodnej fotografickej súťaže International Federation of Wildlife Photography 2010. Výstavu slávnostne otvoril a privítal všetkých návštevníkov výstavy Mgr. Michal Sládek.  Vernisáže sa zúčastnili aj vzácni hostia, husľový virtuóz Peter Michalica s manželkou Irenou Michalicovou, zástupcovia z KOS v Nitre Mgr. Jana Ondrušková a Mgr. Zdenka Smrečková, vedúci Katedry ekológie a environmentalistiky UKF Nitra – Prof. RNDr. Juraj Hreško PhD., predseda komisie značenia ÚR KST Doc. Ing. Arnošt Guldan CSc., riaditeľ  vydavateľstva Dajama RNDr. Daniel Kollár CSc., autori knižnej publikácie Živočíchy RNDr. Stanislav Harvančík a Ing. Radimír Siklienka PhD., ako aj recenzenti publikácie RNDr. Anton Krištín DrSc. a Doc. Ing. Peter Urban, PhD., vnuk zakladateľa časopisu Krásy Slovenska Pavol Stach z Canady,  zástupca Občianskeho združenia INVENIO Ing. Cyril Šabo a ďalší hostia.  V kupolovej sále Zámku bola uvedená do života knižná publikácia Živočíchy od autorov Stanislava Harvančíka a Radimíra Siklienku z vydavateľstva Dajama, ktorú slávnostne pokrstil husľový virtuóz Peter Michalica. Súčasťou výstavy bola aj vernisáž putovnej výstavy 90 rokov časopisu Krás Slovenska, ktorú pripravila redakcia časopisu Krásy Slovenska spolu so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ako aj  Klubom slovenských turistov. Kultúrnemu  programu výstavy patril koncert svetového huslistu Petra Michalicu v klavírnom doprovode jeho manželky. Medzinárodnú výstavu FoTOP podporil Obecný úrad Topoľčianky, vydavateľstvo Dajama, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Hotel Zámok Topoľčianky, Občianske združenie INVENIO, Slovenský klub fotografov prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie a mediálny partner fotoportál e-photo. Neopakovateľný fotografický víkend v Topoľčiankach pokračoval v sobotu 30. apríla 2011 workshopom so šéfredaktorom fotoportálu e-photo Karolom Srncom pod názvom Katalogizácia a editácia fotografií v Adobe Lightroom 3. Výstava potrvá do konca mesiaca máj 2011.

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x