Kolektívna výstava fotografií pri príležitosti 15 rokov FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky

Pozývame všetkých do priestorov Galérie po schodoch KOS v Nitre, kde si môžu pozrieť fotografické diela členov fotoklubu v Topoľčiankach.

Vystavujú títo členovia:

Miloslav Brandt, Ondrej Sládek, Miroslava Kurkinová, Miroslav Mihalik, Juraj Valkovič, Martin Horváth, Šimon Ivanovič, Tatiana Orolínová, Pavel Kováč, Pavol Čepček, Monika Gduľová, Štefan Roško, Miroslav Borkovič, Jozef Pažitný a CulosBlancos – Alica Barutiaková a Milan Polák.

Výstava bude sprístupnená verejnosti až do 15. decembra v malej výstavnej sále KOS v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00.

FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky oslávil v tomto roku 15 rokov od svojho založenia. V súčasnosti má viac ako 20 členov z Topoľčianok a okolia vo veku 12 až 84 rokov. Počas svojej existencie sa zaradil medzi renomované slovenské fotokluby. Usporiadali sme už 14 ročníkov medzinárodnej fotografickej výstavy, na ktorých vystavovali aj naši priatelia z Ukrajiny, Českej republiky či USA. Usporiadali sme tiež množstvo fotografických workshopov, stretnutí a fotovýletov. Našu tvorbu sme prezentovali na výstavách na mnohých miestach na Slovensku aj v zahraničí. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú fotosalónov pod patronátom FIAP po celom svete, na ktorých získali aj ocenenia. Pravidelne sa zúčastňujeme, často aj úspešne, na najväčšej slovenskej súťaži slovenských amatérskych fotografov AMFO. V tomto roku sme spomedzi 20 zúčastnených fotoklubov získali prvé miesto na významnej súťaži fotografov z Českej a Slovenskej republiky Tatranský mapový okruh 2023, čo považujeme za jeden z najväčších úspechov nášho fotoklubu.

text: Ing. Radimír Siklienka, PhD., predseda fotoklubu

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...