Pohľady do mikrosveta – Jozef Pažitný

Prvú autorskú výstavu nášho člena Jozefa Pažitného si môžete pozrieť do 30. apríla 2019 v obchodnom dome Centro Nitra.

Výstavu tvorí výber fotografií z obdobia posledných 10-ich rokov. Objekty na fotografiách pochádzajú z rôznych skupín článkonožcov a ukazujú nám, aký tvarovo rozmanitý, farebne pestrý a pritom špatno-krásny je tento mikrosvet.

A ako Jozef sám hovorí: „Fotografia mi umožnila nahliadnuť do sveta, ktorý voľným okom neuvidím.“

A tu si môžete prečítať predstavenie autora:

Pochádza so Žitavian v zlatomoravskom okrese. Príroda mu učarovala už v detstve. Hmyz a drobné živočíchy boli objektom jeho pozorovaní už na prvom stupni základnej školy. Záujem o všetko, čo sa v prírode deje, ho priviedol k štúdiu aplikovanej ekológie na Technickej univerzite vo Zvolene. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník v Ústave ekológie lesa SAV v Nitre.

Vrodený umelecký talent ho viedol k tomu, aby to, čo vidí, zachytil na obrázku. Najskôr kreslenom, neskôr fotografickom. Už počas štúdia na Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach fotografoval, ale vážnejšie sa tejto oblasti začal venovať až s príchodom digitálnych fotoaparátov asi pred desiatimi rokmi. Od roku 2014 je členom fotoklubu FoTOP Topoľčianky. S jeho členmi už absolvoval niekoľko spoločných fotografických výstav na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine. Jeho fotografie získali viacero ocenení vo fotosúťažiach doma aj v zahraničí.

V jeho tvorbe dominujú prírodné motívy (krajina, rastliny, životodarná voda v rôznych podobách). Príchod digitálnej techniky mu umožnil naplno sa vrátiť ku svojej starej záľube, ktorou je hmyz a iné malé živočíchy. Fotografovanie týchto drobných tvorov je technicky náročnejšie a vzniká pri ňom veľa nepodarených záberov, takže fotografovať tento žáner za éry filmových fotoaparátov bolo pre mladého človeka po finančnej stránke veľmi náročné. Na svojich fotografiách sa snaží zobraziť tieto drobné tvory v ich prirodzenom prostredí, využívajúc netradičné pohľady a svetelné podmienky, prípadne sa snaží zachytiť zaujímavý moment alebo prírodný dej.

Jeho fotografické objekty pochádzajú zo širokého spektra druhov a rôznych taxonomických skupín, pričom v určitom období sa zameriava na konkrétnu skupinu živočíchov (vážky, pavúky, mravce atď.), ktoré potom predstavujú ťažisko jeho tvorby. S plynúcim časom sa objekty jeho záujmu pomaly zmenšujú. V súčasnosti sa venuje hlavne fotografovaniu živočíchov žijúcich v pôde, ktoré svojou veľkosťou často nepresahujú 1 milimeter. Sú to tvory bizarných tvarov, ktoré sú pre bežného človeka neviditeľné a prehliadané, ale paradoxne žijúce všade okolo nás a vo veľkom počte.

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...