AMFO 2023 Regionálne kolo

V mene Krajského osvetového strediska v Nitre Vás pozývame na výstavu autorských fotografií účastníkov regionálneho kola 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom je NOC Bratislava.

Autori, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách predstavujú samostatné fotografie, diptychy, cykly a seriály a experimentálne fotografie.

Dve stovky vystavených diel prešli odborným okom porotcov, profesionálnych fotografov, ktorí hodnotili umeleckú stránku ako je výber témy pri fotografovaní, invenčnosť, tvorivosť, zachytenie správneho okamihu, prácu so svetlom, posolstvo fotografie, zrozumiteľnosť pre diváka, ale aj technické a odborné kritéria prác.

Z nášho fotoklubu sme boli opäť úspešní a máme vystavených viacero fotografii od viacerých autorov, menovite Šimon Ivanovič, Ondrej Sládek, Pavel Kováč, Miroslava Kurkinová, Miroslav Mihalik, Tatiana Orolínová.

 

Nestratili sme sa ani medzi ocenenými:

I. veková skupina – autori do 15 rokov – diptych
Ocenenie
Šimon Ivanovič, fotografie: Sily mesačné I., II.

III. veková skupina – autori nad 25 rokov – diptych
Ocenenie
Tatiana Orolínová, Hudba stropov I., II.

III. veková skupina – autori nad 25 rokov – samostatné fotografie
Čestné uznanie
Miroslava Kurkinová,  fotografie: Jesenný podvečer na lazoch, Jarná zelená

 

 

Vstup na výstavu je voľný.

Výstava sprístupnená do 28. 4. 2023 v KOS v Nitre , v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00

katalóg AMFO 2023

Kurátorský text k výstave

 

zdroj: oficiálny text, foto, video KOS NR

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...