Radimír Siklienka AFIAP

certifikat

V júli 2013 udelila nášmu predsedovi Radovi Siklienkovi Medzinárodná federácia fotografického umenia so sídlom v Paríži prestížny fotografický titul AFIAP  – Artiste de la Fédération Internationale de l´Art Photographique.

FIAP – Fédération Internationale de l´Art Photographique je medzinárodná mimovládna organizácia pre umeleckú fotografiu spadajúca pod UNESCO. Oficiálne vznikla v roku 1950 na svojom ustanovujúcom kongrese v Berne a venuje sa podpore a propagácii fotografického umenia vo všetkých jeho podobách. V súčasnosti združuje viac ako 85 krajín z obidvoch amerických kontinentov, Európy, Afriky, Ázie, Austrálie a viac ako milión fotografov. Vrcholným orgánom FIAP je kongres, ktorý sa koná raz za 2 roky vždy v inej členskej krajine. Výkonným orgánom medzi kongresmi je výbor, ktorý má 9 členov volených kongresom. Veľká časť práce tejto organizácie sa vykonáva prostredníctvom komisií, jednou z nich je aj komisia pre fotografovanie prírody. Ďalšie sú napríklad komisie pre farebnú fotografiu, čiernobielu fotografiu, audivizuálne práce, stereofotografiu, prácu s mládežou, archív, autorské práva a pod. V týchto komisiách pracujú odborníci z celého sveta. Členským štátom FIAP je aj Slovensko prostredníctvom Slovenského centra fotografického umenia so sídlom v Žiline.

Členské krajiny môžu pre svoje medzinárodné salóny a súťaže umeleckej fotografie požiadať o patronát FIAP. Akceptácia a ocenenie fotografií na takýchto fotosalónoch sa počíta do bodovania, ktoré je súčasťou kritérií pre udelenie titulov FIAP. Oceneným autorom sú udeľované medaily a čestné uznania FIAP, ktoré zvyšujú prestíž medzinárodného podujatia.

Podľa počtu akceptácií a ocenení jednotlivých fotografií na medzinárodných salónoch umeleckej fotografie na celom svete je možné postupne získať tituly AFIAP, EFIAP (tento má niekoľko úrovní) a MFIAP. Podľa súčasných kritérií FIAP je pre udelenie titulu AFIAP potrebné, aby autorove fotografie boli prijaté minimálne na 15 medzinárodných salónoch pod záštitou FIAP v najmenej v ôsmych rôznych krajinách. Akceptovaných musí byť min. 15 rôznych prác, ktoré získali spolu aspoň 40 akceptácií. Z toho 5 prác musí mať najmenej po 3 akceptácie. Ďalšou podmienkou je, aby aspoň 10 % prác získalo akceptácie na salónoch prostredníctvom vytlačených fotografií v papierovej forme. Podrobné informácie o podmienkach udeľovania titulov FIAP na stránke:

http://www.mafosz.hu/Fiap/FIAP%202012_310%20E.pdf

Práce každého autora, ktorému bol udelený niektorý z titulov FIAP, sú uložené v depozite Musée de l´Elysée vo švajčiarskom Lausanne. Svetová organizácia FIAP disponuje vo svojom archíve veľmi cenným dedičstvom s významnou historickou a archívnou hodnotou dokumentujúcou dejiny fotografie. Každá členská krajina má právo z tohto archívu zapožičať si fotografie za účelom ich prezentácie na svojich výstavách. Bližšie informácie o činnosti The International Federation of Photographic Art, čo je anglický názov FIAP, na www.fiap.net .

V mene celého kolektívu FOTOP Topoľčianky GRATULUJEME

Richard Horný

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x