Slávnosť  Ranžírung v parku

Dňa 6. mája Občianske združenie Park Topoľčianky zorganizovalo tretí ročník slávnosti vynášania teplomilných rastlín z oranžérie, tzv. Ranžírung. Tohotoročná slávnosť sa niesla v znamení rodu Zichy de Zichy z obdobia okolo roku 1738. Nechcem tu popisovať historickú časť podujatia. Tá je rozvedená v niekoľkých článkoch na internete pod heslom Ranžírung Topoľčianky. Skôr sa chcem venovať atmosfére ktorá na tomto podujatí vládla. Atmosféra bola skutočne vynikajúca. Celej akcii prialo aj krásne letné počasie. Program spestrila umelecká skupina z Nitry, v ktorej podaní sme si vypočuli dobové skladby a hudobná skupina  Podhrušovan, ktorá už tradične prispieva k zlepšeniu nálady na rôznych podujatiach. Súčasťou slávnosti bola aj výstava a vyhodnotenie súťaže detskej maľby a kresby. Náš fotoklub FoTOP Topoľčianky pristúpil aktívne k návrhu zúčastniť sa na podujatí výstavou  našich prác. Návštevníci podujatia vysoko hodnotili umeleckú, aj technickú úroveň našich fotografií a variabilitu tém a námetov, ktorým sa venujeme, čo určite prospeje k ďalšiemu zvýšeniu popularity fotoklubu  FoTOP Topoľčianky.
Tešíme sa na ďalší živý kontakt s verejnosťou.

Autori fotografií
Tatiana Orolinová
Pavel Kováč

 

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...