SÚŤAŽ: LES a jeho život

Lesy Slovenskej republiky Odštepný závod Topoľčianky v spolupráci s fotoklubom FoTOP Topoľčianky, Štátnou ochranou prírody SR, Správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a fotoportálom www.ephoto.sk, pri príležitosti 90. výročia štátnych lesov v Topoľčiankach a pri príležitosti Medzinárodného Roku Lesov vyhlasujú fotosúťaž na tému

LES a jeho život

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto do 20.augusta 2011 pošle na e-mailovú adresu: viliam.pavlovic@lesy.sk maximálne 4 svoje fotografie v maximálnom rozlíšení v pomere strán 3/2 (2/3)vo formáte JPG,s popisom v tvare: Priezvisko_Meno_Nazov_Foto.jpg

Porota zložená so zástupcov organizátorov vyhodnotí 7 najlepších fotografií, ktoré budú ocenené. Viac ako 60 najlepších fotografií spolu s víťaznými (formát 30×45 cm) bude vystavených v priestoroch Zámku v Topoľčiankach. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14.septembra 2011.

Ceny pre najlepších:

Prvá  cena: Víkendový pobyt na chate OZ Topoľčianky

Druhá cena: Brašňa na fototechniku

Tretia cena: kniha Topoľčianky, kniha 90 rokov štátnych lesov v Topoľčiankach, propagačné materiály

čestné uznanie + poukážka na odber diviny

čestné uznanie + kniha Stanislava Harvančíka a Radimíra Siklienku Živočíchy z edície Prírodné krásy Slovenska vydavateľstva Dajama s osobným venovaním autorov

čestné uznanie + darčekové balenie víno OZ Topoľčianky

čestné uznanie + propagačné materiály

Výrobu fotografií hradí organizátor !!

Papierové výtlačky fotografii zostávajú vo vlastníctve organizátorov, ktorí si zároveň vyhradzujú možnosť bezplatne uverejniť ktorúkoľvek z fotografií prihlásených do súťaže v propagačných materiáloch organizátorov určených na nekomerčné účely. Účastník súťaže spolu so zaslanými fotografiami zašle organizátorom svoje meno, priezvisko, poštovú adresu a e-mailový kontakt. Zaslaním fotografií do súťaže prihlásený súťažiaci vyjadruje súhlas s vyššie uvedenými podmienkami.

Zaujímajú vás všetky motívy lesa? Našim cieľom je touto cestou získavať ľudí, ktorí si budú lesy stále viac vážiť a chrániť ich ako súčasť nášho životného prostredia!

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x