Výstava nášho fotoklubu v Litoměřiciach.

V dňoch 11. až 14. októbra náš fotoklub uskutočnil  ďalšiu družobnú návštevu Litoměříc, spojenú s výstavou našich prác. V piatok po poludní sa konala vernisáž výstavy za prítomnosti zástupcov mesta a širšej verejnosti. Za Kultúrne a konferenčné centrum mesta Litoměřicevýstavu otvorila p. Venuše Hlaváčková. Vyzdvihla vysokú úroveň našich prác a popriala nám ďalšie úspechy vo fotografickej činnosti a v osobnom živote členov klubu. Predseda fotoklubu Rado Siklienka poďakoval za vrelé prijatie a zhodnotil pozitívne výsledky a spoločenský dosah našej vzájomnej spolupráce.
Mirek Zimmer prítomných bližšie oboznámil s tematikou, ktorej sa jednotliví členovia klubu venujú a vyzdvihol vysoké medzinárodné vyznamenanie – titul AFIAP a EFIAP, ktoré získal predseda klubu FoTOP  Rado Siklienka za svoje dlhoročné úspechy vo fotografii.
V kultúrnom programe nám Lukáš Kacar spríjemnil popoludnie hrou na viole. Ako pri každej našej návšteve Litoměříc svojim umením nás pobavil aj gitarista Ada Škarda, ku ktorému sa so svojím nástrojom pridal aj Mirek Zimmer. V príjemnej atmosfére sa medzi prítomnými rozprúdili debaty k jednotlivým exponátom. Naše práce získali vysoké uznanie aj u širokej verejnosti.
Večer sme strávili na príjemnom posedení pri večeri, na ktorú nás pozval starosta mesta pán Chlupáč. Za prítomnosti tajomníka Milana Čigáša a sekretárky starostu pre zahraničný styk sa viedli rozhovory o problémoch mesta Litoměřice a našej obce.
Naše fiktívne kanoe – a zúčastnení vedia o čo ide – nás previezlo do humorno -zábavnej atmosféry, ktorá trvala do konca nášho spoločného posedenia.
V sobotu sme navštívili galériu Zwinger  v Drážďanoch a v nedeľu na spiatočnej ceste zámok Karlštein . Obidve galérie v nás zanechali nezabudnuteľný umelecký zážitok.
Som presvedčený, že počas pobytu sme načerpali veľa pozitívnej energie.

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...