Autorská výstava fotografií

 Obec Topoľčianky svojou zaujímavou históriou a krásnou okolitou prírodou je miestom, kde sa ľudia radi stretávajú na rôznych spoločenských podujatiach. FoTOP fotoklub Topoľčianky v spolupráci s Obecným úradom v Topoľčiankach usporiadal v dňoch 4.–9. novembra 2012 pri príležitosti Mesiaca fotografie výstavu fotografií členov klubu pod názvom Autorská výstava fotografií. Vernisáž výstavy slávnostne otvoril Ing. Radimír Siklienka, PhD. v malej sále Obecného úradu v Topoľčiankach, na ktorej privítal zástupcu starostu obce Topoľčianky Ing. Romana Kazíka a všetkých hostí. Na pôde Domu kultúry a služieb sa k návštevníkom výstavy prihovoril Ing. Roman Kazík, vyzdvihol úspešnú činnosť fotoklubu a poprial všetkým jeho členom veľa krásnych prezentácii svojej tvorby a  umeleckých pohľadov na svet. Predseda FoTOP fotklubu Topoľčianky Ing. Radimír Siklienka, PhD. v krátkosti pripomenul dobrú myšlienku založenia klubu v roku 2008, dosiahnuté úspechy vďaka silnej partii fotografov a prípravu otvorenia ďalšej medzinárodnej výstavy. V rámci Mesiaca fotografie pozval návštevníkov výstavy na týždenný cyklus prednášok, ktorý je venovaný priateľom dobrej fotografie a cestovania.

Autorská výstava fotografií, ktorej sa zúčastnilo 16 fotografov, je úspešným pokračovaním činnosti členov fotoklubu. Tohto roku sa uskutočnil III. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy FoTOP v Topoľčiankach a s partnerom KOS v Nitre sa podarilo zorganizovať regionálne kolo a účasť na najvýznamnejšej fotografickej súťaži amatérskych fotografov na  Slovensku AMFO 2012. Na vernisáži Autorskej výstavy, tohto roku na voľnú tému, sa predstavili svojimi fotografiami formou prezentácie piati členovia fotoklubu. RNDr. Monika Gduľová si zaspomínala na svoje začiatky fotografovania a prezentovala výber tvorby, Ing. Tatiana Orolínová zaujala svojou zvláštnou technikou spracovania digitálnych fotografií z Paríža, Pavel Kováč sa predstavil makrosnímkami z prostredia vodných tokov, Pavol Čepček snímkami portrétov a interiérov cirkevných chrámov z Edinburghu, kde dominuje gotika a Ing. Radimír Siklienka, PhD. fotografiami vtákov a zvierat najmä z dvojtýždňovej cesty po USA. V rámci Mesiaca fotografie boli počas výstavných dní pre návštevníkov organizované zaujímavé odborné prednášky na rôzne témy s premietaním fotografií. Prvý deň oficiálneho otvorenia výstavy sa vo večerných hodinách predstavil svojimi umeleckými snímkami z putovania po Škótsku Pavol Čepček. Týždeň prednášok pokračoval na tému Vzácne rastliny Slovenska, ktoré prezentoval na svojich fotografiách Ing. Marián Mokráň. So svojimi zážitkami z Indie a množstvom snímkov z národných parkov sa s návštevníkmi výstavy podelil aj známy ornitológ, ochranár a fotograf dravého vtáctva na Slovensku RNDr. Stanislav Harvančík. Nórsko 2008, 2010, pod týmto názvom Ing. Radimír Siklienka, PhD. priblížil zaujímavým rozprávaním fotovýpravu za ornitofaunou Nórska, ktorej sa zúčastnil so synom Radimom a Stanislavom Harvančíkom. Posledná prednáška bola venovaná téme Digitálna úprava fotografií v podaní Vlada Bošanského a Miloša Brandta.

Prezentácie umeleckej tvorby FoTOP fotklubu Topoľčianky sú nemalým príspevkom kultúrneho diania obce ale i rozvoja cestovného ruchu horného Požitavia.

Sponzorom podujatia bol Obecný úrad Topoľčianky.

Anton Kaiser

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x