Dobrovoľníctvo cez objektív

Fotosúťaž a výstava  „Dobrovoľníctvo cez objektív“

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s občianskym združením C.A.R.D.O. a Centrom dobrovoľníctva vyhlasujú k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 fotografickú súťaž na tému dobrovoľníctvo.

Zapojte sa a pomôžte nám zviditeľniť dobrovoľníctvo na Slovensku!

Najlepšie fotografie budú vystavované v rôznych mestách Slovenska v rámci putovnej výstavy Dobrovoľníctvo cez objektív od mája do decembra 2011. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6.mája 2011 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autori/ky troch najlepších fotografií získajú darčekové poukážky v hodnote 300, 200 a 100 EUR na nákup elektroniky. Ceny za víťazné fotografie budú odovzdané na vernisáži. Podmienky fotosúťaže: • Súťaže sa môžu zúčastniť všetci milovníci fotografie a priaznivci dobrovoľníctva, amatéri aj profesionáli. • Spracovanie témy je voľné, predstavivosti sa medze nekladú. Fotografie môžu byť upravované podľa Vášho uváženia. • Do súťaže môžete prihlásiť iba jednu fotografiu, ktorá do termínu jej prihlásenia nebola inak ocenená. • Povinnou súčasťou fotografie sú údaje o autorovi/ke (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), popis fotografie (kde a kedy bola zhotovená a kto/čo je na nej zobrazený/é). • Fotografie spolu s údajmi posielajte v najvyššej možnej kvalite, vo formáte jpeg alebo tiff na e-mailovú adresu s.hroncokova@cardo-eu.net do 31.marca 2011. • Päťčlenná porota, zložená z profesionálov z oblasti dobrovoľníctva a fotografie vyberie 12 najlepších fotografií , ktoré budú vystavované na putovnej výstave. Vyhlási tiež 3 víťazné fotografie, ktorých autori/ky budú odmenení. • Posudzovať sa bude technická kvalita fotografie, ale najmä schopnosť fotografa/ky zobraziť tematiku dobrovoľníctva. • Výsledky súťaže budú zverejnené na www.europskyparlament.sk, www.cardo-eu.net a na www.dobrovolníctvo.sk najneskôr 30.apríla 2011. • Autor/ka fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií. • Organizátori si vyhradzujú právo na archiváciu súťažných fotografií a ich verejné vystavovanie. • Organizátori si tiež vyhradzujú právo z vážnych dôvodov súťaž zrušiť. • Prihlásením do súťaže autor/ka vyjadruje súhlas s tým, aby fotografiu použila Informačná kancelária EP, C.A.R.D.O a Centrum dobrovoľníctva pri informovaní a propagácii svojich podujatí, napr. na internetovej stránke alebo v tlačených publikáciách. Fotografie prihlásené do súťaže nebudú použité na komerčné účely. • Prihlásením do súťaže autor/ka súhlasí s podmienkami súťaže. Kontakt: Soňa Hrončoková, C.A.R.D.O., email: s.hroncokova@cardo-eu.net, tel: 02/54430427

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x